September 28, 2022
  • 5:50 pm ชาวบ้านผวา กลิ่นเคมีฟุ้งกระจาย 3 อำเภอ โรงเรียนสั่งหยุดชั่วคราว 1 วัน
  • 5:52 pm พบน้ำทะเลหาดแม่รำพึง เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
  • 5:48 pm 20 ปี เพิ่งบอกเป็นพ่อลูกกันจริง! บ้านสวน ‘อาหนิง นิรุตติ์’ สร้างที่จันทบุรีใกล้ ‘ชาคริต’
  • 5:47 pm ปรางกับปั้นจั่น บังเอิญใส่ชุดเหมือนกัน คนพากันเชียร์หนักมาก
  • 5:42 pm เสี่ยโรงน้ำดื่ม เขียนเลขให้เน้นๆ หลังถูกมาแล้วกว่า 50 ครั้งติด

วันนี้เราีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ คน มีบุญปรารถนาอะไรก็สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เราได้พบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง บางคนประกอบธุรกิจการงานก็ประสบความสำเร็จอ ย่ างอัศจรรย์ ได้ผลเกินควรเกินคาด ในขณะที่บางคนแม้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจลง ไปสักเพียงใดก็ต าม ผลที่ได้รับกลับไม่คุ้มกันไม่เป็นที่น่าพอใจ บางทีถึงกับล้มเหลวสิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็มี ดังนั้นจะทำอะไรก็ต าม เราจะมีเพียงมือถึงใจถึง ทุนถึง ทีมถึง เท่านี้ยังไม่เพียงพอ ต้องบุญถึงด้วย จึงจะประสบความสำเร็จได้ บุญ คือความดี ความถูกต้อง ความสะอาด ก ร ร มดี ก ร ร มงาม เมื่อทำแล้วเป็นเหตุให้ผู้ที่ทำมีจิตใจสบายมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ความบริสุทธิ์ผ่องใส วาสนา แปลว่าสิ่งที่อบรมสั่งสมไว้ สิ่งที่เหลืออยู่ในใจ ความฝังใจหรือความประทับใจ วาสนาในคำวัด คือ คุณงามความดีบุญบารมีที่ทำสั่งสมไว้ในอ ดีต อันส่งผลให้มีโชคลาภ ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา และให้มียศศักดิ์สูงกว่าคนอื่นไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ย […]

READ MORE