June 29, 2022
  • 7:03 pm เบอร์สองสะอื้นหนัก โดนภรรยาหลวงฟ้อง 3 แสน หลังแอบมีสัมพันธ์กับสามี
  • 6:39 pm อัดคลิปขอโทษแล้ว พุดเดิ้ล-ไก่-คิงส์ 3พิธีกร
  • 6:34 pm เจ้าสาวเล่านาที ไปนอนบ้านฝ่ายชายครั้งแรก เห็นแล้วสงสารเลยทนไปได้ยังไง
  • 6:29 pm แม่ค้าสอนลูกค้าชงเองทุกขั้นตอน ถ้าไม่อยู่ ชงกินเองได้เลย
  • 6:27 pm พระแจ้ ขอขมา พระพยอม หลังเจอดราม่า พูดท้าดอกเตอร์สักยันต์แข่ง

วันที่ 16 พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับการเ ปิ ด เ ผ ยจาก ร.ต.อ.หญิง ศุภรัสมิ์ อักษรประจักษ์ อายุ 48 ปี ตำแหน่ง รอง สว.ฝอ.ศพฐ.3 ศูนย์พิสู จ น์ หลั กฐ า น 3 จังหวัดนครราชสีมา ว่าเมื่อประมาณปลายเดือนเม.ย. 2564 ได้สั่งซื้อเครื่องตั ดห ญ้ า ทางอ อ นไลน์ มาในราคา 734 บาท โดยต้นทางแจ้งว่ามาจากประเท ศ จี น และได้ลงสั่งซื้อแบบเ ก็ บเงินปลายทาง

ซึ่งตอนที่เลือกซื้อในอ อ นไลน์ ได้ลองเปิดอ่านรีวิวสินค้าแล้วเห็นว่ามีคนเข้ามาเยี่ ย มชมเยอะ มีการพูดแนะนำสินค้าดี น่าใช้ แต่ไม่มีรีวิ วการใช้ ตนสังเกตเห็นว่า มีเพียงผู้หญิงที่มารีวิวชื่ น ช มว่าใช้ดี ใช้ง่าย แต่ไม่ได้รีวิวเรื่องการใช้งาน ตนก็ไม่ได้เอะใ จอะไร จนเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา สินค้าส่งมาถึง เป็นช่วงที่ตนกำลังทำงานอยู่ที่ศู น ย์ พิ สูจน์หลักฐ า น 3 ต.จ อ ห อ จึงได้มารับสินค้าด้วย ตั ว เอง

และในขณะที่ลงมารับสินค้าก็สังเกตเห็นว่า ก ล่ องเครื่องตั ด ห ญ้ าที่ได้รับมานั้นเป็นกล่ อ งสี่เหลี่ยม ผิ ดไปจากรูปแบบของตัวสินค้าที่สั่ง เมื่อจับดูก็มีน้ำห นั ก เ บ า จึงเริ่มเอะใจ และบ อ กกับบ ริ ษั ทขนส่งว่า ขอเ ปิ ดดูสินค้าได้ไหม บริษัทขนส่งก็ให้เ ปิ ดดูและเมื่อเ ปิ ด อ อ กมากลับพบว่า มีแต่ข ย ะเป็นขวดน้ำพ ล า ส ติ กเก่าๆ ใ ส่ ยั ดเข้ามาในก ล่ อ ง แทนที่จะเป็นเครื่องตั ด ห ญ้ าตามรูปที่สั่ง รู้สึกต ก ใ จอ ย่ า งมาก จึงแจ้งย ก เ ลิ กสิ น ค้า และให้ติ ก ลั บสิ น ค้ าไปยังต้นทางที่ส่งเข้ามา

ร.ต.อ.หญิง กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นได้ทักแชทไปยังบริษัทตลาดอ อ นไลน์ ทางบริษัทฯ ก็แจ้งว่า เป็นความผิ ดของฝ่ายโ ก ดั งสินค้า ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น ถือว่าตนโ ช คดีที่ขอเ ปิ ดดูสินค้าก่อน ไม่เช่นนั้น คงจะต กเป็นเ ห ยื่ อมิ จ ฉ า ชี พมาห ล อ กเอาเงิน จึงอ ย า กฝากเป็นอุท า ห รณ์สำหรับท่านที่ชอบสั่งสินค้าผ่านทาง อ อ น ไลน์ว่า อ ย า กให้ผู้ที่สั่งรับสินค้าด้วย ตั ว เอง จะได้ทราบว่า สิ น ค้ ามาตรงตามรูปแบบที่ได้สั่งไว้หรือไม่ และหากผิ ดปกติ ขอให้เ ปิ ดดูก่อนรับสินค้า จะได้ไม่ต้องเ สี ยรู้และเสียเงินฟ รีให้กับมิ จ ฉ า ชี พ

ขอขอบคุณที่มา :…..¶ bit.ly/3eRTERa

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT