December 4, 2022
  • 3:55 pm คุณตาเล่า พ่อลูกนั่งหน้าศูนย์เด็ก สุดท้ายโดนไอ้แมนทำทั้งที่ไม่รู้ตัว
  • 3:52 pm โตโน่ ว่ายน้ำข้ามโขงระดมทุนช่วยรพ.ไทย ลาว อันตรายแต่ยังไหว
  • 3:49 pm ภาพล่าสุด พั้นช์ วรกาญจน์ หลังเลิกสามี สวยขึ้นผิดหูผิดตา ในวัย 38 ปี
  • 3:46 pm ดราม่าร้อนระอุ ยุ้ย ญาติเยอะ พูดถึง โตโน่ หลังเตรียมว่ายน้ำข้ามโขง
  • 4:57 pm จำได้ไหม บอย เนติลักษณ์ อดีตดาราเด็กยุค 80

ใ นชี วิ ตประจำวันของคุณเ สี่ ย งกับสาs พิ ษ ม ากน้อย ไหน ควันพิ ษ สาsกันบูดในอาหาร สีผสมอาหาร ได้รับทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว

ซึ่งตามปกติร่ า งกายของคนเรามีกลไกในการข จั ดของเ สี ยออกจากร่ า งกายอยู่แล้ว โดยการขับถ่ายออกมาทางปั ส ส าว ะ อุ จ จ า ระ หรือขั บเ ห งื่ อออกมาทางผิวหนัง แต่การใช้ชีวิตในปัจจุบัน เ สี่ ย ง ต่อการได้รับส า รพิ ษ หลากหลายชนิด บางชนิดขจั ดอ อกได้ แต่บางชนิดก็ข จั ดอ อ กไม่ได้ ทำให้เกิດการ ส ะ ส มอยู่ในร่ า งกาย
วันนี้เรามี 5 ผลไม้ 5 ชนิด ฟอกล้างตั บ ลำไส้ ไต ไม่เจ็ບป่ ว ย บ่ อ ย กินแล้วช่ ว ยล้า งส า ร พิ ษ

1. องุ่น

เป็นสาร ฟ อ ก ล้ าง สำหรับผิวหนัง ตั บ ลำไ ส้ และ ไ ต โดยเฉพาะ เนื่องจากองุ่นมีคุณสมบัติรั กษ าน้ำมูกที่จะออกมาจาก เยื่ อ เมื อก ต่าง ในร่ า งกาย องุ่นยังให้พลังงานสูง และนำไปใช้ได้ง่าย อีกทั้งยังอุดมไปด้วยเกลือ แ ร่ ดังนั้นจึงช่วยบำรุงเ ลื อ ด และ ซ่ อ ม สร้าง เซ ลล์ ในร่ า งกายด้วย

2. สั บ ปะรด

มีเอนไซม์โปรเมลินสูง เอนไซม์ตัวนี้จะช่วยการทำงานของ กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะ และช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีน แต ก ตัวได้เร็วขึ้น และ สั บ ปะรดยังช่วยรักษ า อาการอัก เส บ ในทางเดินอาหาร ช่วยในการ ซ่ อมแซ ม ส่วนต่าง ที่ สึ ก หรอ ช่วยการทำงานของต่อมไร้ท่อและช่วยกำจัดน้ำมูกด้วย

3. แตงโม

มี ฤ ทธิ์ ขับปัสสาวะ ดังนั้นจึงช่วยฟอกล้ าง ร่ า งกายได้เป็น อย่ าง ดี ใช้รั กษ า แผ ล ในกระเพาะ ลดความ ดั น ในเ ลื อ ดสูง ทำให้สบายท้อง น้ำคั้นจากเปลือกของแตงโมและเมล็ด หากดื่มก่อนกินเนื้ อแตงโมในมื้ออาหารสักครึ่งชั่ วโมง
จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเปลือกของแตงโมอุดมด้วยคลอโรฟิลล์และเมล็ดยังอุดมด้วยวิตามินด้วยนะ

4. แอปเปิ้ล

เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเสียออกจากร่ า งกาย สารในแอปเปิ้ลจะช่วยนำสาร พิ ษไปกำจั ด ทิ้ ง ทั้งยังป้องกันไม่ให้โปรตีนในลำไ ส้ เกิ ด การ บู ดเน่ า แอปเปิ้ลยังมีเส้นใยมาก ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไม้กวาด ทำความสะอาดลำไส้ช่วยให้ตั บ และระบบย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้น กระตุ้นน้ำย่อย นอกจากนี้ยังมีวิตามินและเกลือแร่ และยังเหมาะกับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอีกด้วยค่ะ

5. มะละกอ มะม่วง แตงโม

มีลักษณะคล้ายคลึ ง กัน แต่มะม่วงมีสารสำคัญน้อຢกว่ามะละกอเล็กน้อย ผลไม้ทั้งสองชนิดมีเอนไซม์ชื่อปาเปน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยเปปซินในกระเพาะอาห าร จะช่วยทำให้ของเสียที่เป็นโปรตีน แต ก ตัวได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกับโปຣเมลิน ทั้งมะละกอและมะม่วงดีสำหรับการทำความสะอาด ลำไ ส้ และช่วยย่อยอาห าร และมะละกอยังช่วยลดอาการ ซึ มเศร้ า ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การล้ างพิ ษ เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของการดูแล สุ ขภาพ เพราะหากคุณอย า กมี สุ ขภาพ ที่ดี ต้องเริ่มต้นดูแล สุขภ าพ ในทุก ด้านตั้งแต่วันนี้นะคะ

ที่มา: khumproducts และ มีไอเดีย

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT