May 20, 2022
  • 9:14 am ยายถูก รปภ.สลับเอทีเอ็ม กดเงิน 6 แสน
  • 8:59 am เวิร์คพอยท์แจงแล้วสาเหตุ ลงดาบนักข่าวสาว ให้พ้นจากงาน ไม่ไหวจริงๆ
  • 3:51 pm ประวัติการจำพรรษา หลวงปู่แสง ลูกศิษย์ยังคงศรัทธา หลังตกเป็นข่าวดัง
  • 3:47 pm ติ๊ก เจษฎาภรณ์ หวนร่วมงาน อั้ม พัชราภา ในรอบ 18 ปี
  • 3:41 pm คลิป พระข้างกาย หลวงปู่แสง

วันอั งค าร

คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอายุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า และดว งชะต ายัง

ได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ กร า บไหว้บูชา มีโอกาสจะสมหวังกับสิ่งที่ปร ารถนา

จะได้รับข่าวดีจากงานเงิ น ที่เกี่ยวข้องกับต่ างชาติต่ างประเทศ หรือคนที่อยู่ต่ างถิ่น ต่ างแดน

เกิ ดความสำเร็จเป็นอย่ างดี แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภ จากการเสี่ ย งโช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่

ที่เร่ขายใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสนามบิน ลองหยิบมาสักใบ ดว งท่านมีเกณฑ์สูง

วัน ศุกร์

พ้นเคร าะห์เสียทีลำบ ากมาเป็นสิบปี เป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมรับกับมิติให ม่ของการใช้ชีวิต

ที่ดีขึ้น จนทำให้เหนื่อย จะมีงานเข้ามาให้ทำมากจนล้นมือ คุณจะได้รับการสนับสนุน จากคนใด

คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์เป็นอย่ างมาก

วันเสา ร์

คุณจะเริ่มรู้สึกสับสนกับอารมณ์ของตัวเองมากในช่วงนี้ บ างทีwี เข้าwี ออก ใครจะทำอะไรก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสียหมด

จนเกิ ดความเครียดจนปวดต าดว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จที่ดี

แถมเงิ นทองก็จะร าบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ชคลาภจากการเสี่ ยงโช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่

ที่มาเร่ขายใกล้สถานที่ศั กดิ์สิท ธิ์

ขอบคุณที่มา………….¶ tnews

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT