August 11, 2022
  • 5:08 pm เอ็ม สงสารพ่อ หลัง หม่ำ ทำตา
  • 4:51 pm เบิร์ด ธงไชย เผยสาเหตุที่ตอนนี้ยังโสดนาน 63 ปี รับอยากมีแฟน
  • 4:41 pm ชาคริต เผยเหตุผลขอหยุดที่ แอน ภัททิรา พร้อมเผยเงินที่ใช้รักษาแม่
  • 4:37 pm โซเชียลสงสัย ครูบาบุญชุ่มเปลี่ยนไป หลังออกจากถ้ำ
  • 6:01 pm สาวโดนป้าถาม ทำไมต้องแต่งหน้า เป็นแค่พนักงานกวาดถนน แต่เจอสวนกลับแรง

น้ำสาดแล้วย ากเอาคืน … การพูดก็เหมือนสาดน้ำ คำพูดที่พูดไปแล้วเอาคืนย าก การพูดเป็นศิลปะ

พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ปัญญาจีนกล่าวว่า มีคำพูด 8 อย่ างไม่ควรพูด

1. “คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อเหี่ยว”

ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ

2. “คำพูดเวลาโกรธขึ้งขุ่นเคือง”

คำพูดที่หลุดปากย ามโกรธมักหมาย ทำ ร้ า ย คน บ่อยครั้งก็ ทำ ร้ า ย ตัวเองด้วย

ย ามโกรธ ต้องสงบนิ่ง เพราะคำพูดย ามนี้มัก ห ย าบ คาย ทิ่ ม แ ท ง

3. “คำพูดตำหนิกล่าวโทษไม่ควรพูด ย ามไม่พอใจ”

เรามักพูดจา ตำ ห นิ โ ท ษ คนอื่น คำพูดหลุดปาก คนอื่นเอาไปขย ายความต่อ ไม่ได้ให้ดีแก่คนพูด

มักบิดเบือนให้ ร้ า ย โดยส่วนใหญ่ สุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ น

4. “คำพูดค่อนแคะส่อ เ สี ย ด เย้ยหยัน”

ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้หลุดปากในย ามสนทนา เพราะขาดความเคารพต่อคนอื่น ท้ายที่สุดแล้ว ทำ ร้ า ย

คนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์ คำพูด ทำ ร้ า ย คนนั้นเป็นไปเพียงชั่วคราว แต่บุคลิกเราจะ

ถู ก ดูแคลน บ า ด แ ผ ล นั้นจะคงอยู่ย าวนาน

5. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด”

เวลาสนทนา มักอวดตนคุยโว คนฟังไม่มีใครชมชอบ เพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น ทำ ร้ า ย ตนเท่านั้น

คนจะยิ่งใหญ่ ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชม ไม่ใช่ชมตนเอง เป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

6. “คำพูดไม่จริงอย่ าพูด”

อย่ าปั้นความเท็จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้า นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะยังสอนใจได้เสมอ

7. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน”

ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะเพียงเพื่อแสดงว่าตนนั้นรู้ดี บ่อยครั้งเกิดผลร้ า ยตามมา ตัวเองก็ต้องถูกลง ทั ณ ฑ์

8. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคลห้ามพูด”

คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลับเฉพาะตน ไม่มีใครอย ากให้ใครรู้ หากมีเพื่อนคุยให้ฟัง ห้ามเอาไปพูดต่อ แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับ

แต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน เป็นคนต้องเคารพกัน การเปิดเผยเปิดโปงความลับ

ของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์ นั่นคือศิลปะแห่งการพูด คำพูดดี คนพูดก็งาม

ขอบคุณที่มา : วิภาดา กิตติโกวิท

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT