August 11, 2022
  • 5:08 pm เอ็ม สงสารพ่อ หลัง หม่ำ ทำตา
  • 4:51 pm เบิร์ด ธงไชย เผยสาเหตุที่ตอนนี้ยังโสดนาน 63 ปี รับอยากมีแฟน
  • 4:41 pm ชาคริต เผยเหตุผลขอหยุดที่ แอน ภัททิรา พร้อมเผยเงินที่ใช้รักษาแม่
  • 4:37 pm โซเชียลสงสัย ครูบาบุญชุ่มเปลี่ยนไป หลังออกจากถ้ำ
  • 6:01 pm สาวโดนป้าถาม ทำไมต้องแต่งหน้า เป็นแค่พนักงานกวาดถนน แต่เจอสวนกลับแรง

1. ไม่ว่าเราจะโตแค่ไหน มีความรู้เยอะเพียงใด อายุก็ยังห่างกับพ่อแม่เท่าเดิม

อย่ าพย าย ามที่จะเปลี่ยนพฤติก ร ร มของท่าน

ถึงแม้จะเป็นพฤติก ร ร มที่ ไม่เป็นผลดีต่อโ ร คเลยก็ตาม เถียงกันไป เราจะเหนื่อยทั้งกาย

และปวดทั้งใจให้ค่อยๆแทรกซึมเข้าไป ในชีวิตท่านอย่ างเนียนๆ วันหนึ่งที่พ่อแม่เห็นด้วย

กับตัวเราเองว่า ทำแบบนี้แล้วสบายตัวขึ้น ท่านจะยอมทำเอง

2.ดูแลพ่อแม่อย่ างลูกพึงดู ไม่ใช่อย่ างผู้รู้ นักวิชาการ หรือผู้ปกครอง อย่ าลืมว่า พ่อแม่ทุกคน

ต้องการความรัก ความอบอุ่น และความเคารพจากลูก มากกว่าอะไรทั้งหมด

ถึงแม้บางท่าน อาจจะแสดงออกในทางตรงกันข้ามก็ตาม

3. ไม่มีใครอย ากเป็นคนป่วย อย ากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือ อย ากเป็นคนแ  ก่

ที่สูญเ  สี  ยความเคารพตัวเอง และ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ข้อนี้ คนเป็นลูก มักจะมองข้ามมากที่สุด ไม่ว่าท่านจะป่วย หรือ แ  ก่ขนาดไหนก็ตาม

ท่านมีสิทธิเต็มที่ ที่จะ ได้รับการปฏิบัติต่อ ด้วยความเคารพ

4. อย่ ายัดเยียด สิ่งที่เราเห็นว่า เหมาะที่สุดกับพ่อแม่ โดยท่านไม่เต็มใจ ถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่

เลิศเหลือเกินในสายตาเรา หรือ ชาวโลกก็ตามอย่ าบ่นว่า หาคนมาดูแลก็ไม่เอา

ซื้อเตียงใหม่ให้ ก็ไม่ชอบ ทำห้องให้ใหม่ ก็ไม่ยอมอยู่

หมอที่เก่งกว่า ตั้งเยอะ ก็ไม่ยอมเปลี่ยน

ขอให้ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป เมื่อความไว้เ นื้   อเชื่อใจเกิดขึ้น ผู้ใหญ่

จะรับความหวังดี จากเรา ด้วยความเต็มใจเอง

5.การเปลี่ยนบทบาท จากผู้ถูกดูแล มาเป็นผู้ดูแล ทั้งทางกาย ทางใจ ทางทุนทรัพย์

เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่อาศัยเวลา และ ความเข้มแ  ข็  งมหาศาล อย่ าโ  ท   ษตัวเอง ถ้าพบว่า

มันไม่ง่าย และ ท้อแท้ คิดถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ แล้วจะพบว่า หัวใจของลูก

ที่พร้อมจะทำทุกอย่ าง เพื่อตอบแทนท่าน ไม่ได้ยิ่งใหญ่น้อยไปกว่ากันเลย

6 .ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องรู้เวลา กิน นอน ขับถ่าย ความดัน ปริมาณอาหารและย า

และการตอบสนองทั้งหมดต่อสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งเบอร์โรงพย าบาล หมอ

และ a m b u l a n c e เพราะเหตุฉุกเฉิน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลยิ่งพร้อม การรั  กษ  าพย าบาลก็ยิ่งเป็นผลดี

7. เป็นคนพา พ่อแม่ไปหาหมอทุกครั้ง แรกๆอาจได้รับ

การปฏิเสธ ไม่ให้ไปด้วย ให้พย าย ามแทรกซึม

จนท่านชิน ที่มีเรา ไปอำนวยความสะดวก ที่สุดแล้วท่านจะรู้สึกชิน

กับความสบายนี้ และเปิดใจให้เรา เป็นส่วนหนึ่งของการรั  กษ  า

8. หากจะจ้างคนดูแล เราต้องแน่ใจที่สุดว่า

เรามีเวลาในการดูแล การทำงานของเขา อย่ างใกล้ชิด

คนดูแล ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าเรา และไม่ได้มีใจ

รักพ่อแม่เรา อย่ างที่เรามีแน่นอน

9. จัดหาทุกอย่ าง ที่พ่อแม่เคยชอบเคยใช้

แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตาม เช่น เสื้อผ้าที่นานๆ

จะมีโอกาสใส่สักครั้งหนึ่ง นอกจากท่านจะรู้สึกว่า

เราเอาใจใส่แล้ว ท่านจะยังรู้สึกว่า ตัวเองมีคุณค่า

ไม่มีอะไรเสื่อมถอยจนด้อยค่า ใช้ของดีๆ สวยๆ ไม่ได้แล้ว

คุณค่าทางใจแบบนี้ประมาณค่าไม่ได้เลย

10. แบ่งหน้าที่กัน กับพี่น้อง หรือคนในครอบครัวให้ชัดเจน

จะช่วยลดภาระทางกาย และทางใจลงได้มาก

อย่ างน้อยที่สุด ก็ลดความตึงเครียด ในครอบครัว

รวมทั้งลดการดูแลซ้ำซ้อน เช่น การให้ย าซ้ำ อันอาจเป็นอั น ต ร า ยได้

11. คุยทิศทางการรั  ก ษ  า และการดูแล กับคนในครอบครัวให้ชัดเจน ก่อนคุยกับหมอ

เมื่อหมอเสนอวิธีการรั  กษ  าอะไร อย่ ากลัวที่จะถาม

หรือ ขอเวลาหมอหาข้อมูลเพิ่มเติม 2nd, 3rd Opinion

สำคัญเสมอ อย่ าหลับหูหลับตา เชื่ออะไรที่ไม่เข้าใจ และก่อนตัดสินใจอะไรสำคัญทุกครั้ง

อย่ าลืมหาข้อมูล ของแต่ละทิศทาง และผลข้างเคียง ประกอบการตัดสินใจด้วย

12. ถ้าคุยกับคนในครอบครัวไม่รู้เรื่อง ญาติที่ไกลออกไปหน่อยที่มีความเป็นกลาง

จะช่วยไกล่เกลี่ยได้ดีมาก จำไว้เสมอว่าเราอาจเป็นคนที่คิดผิ  ด เองก็ได้

และทิฏฐิมานะไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้น

13. เกิดอะไรผิ  ดพล  าด อย่ ามัวแต่โ  ท  ษตัวเองหรือปิดบังความจริง

ให้รีบแจ้งหมอแจ้งครอบครัว และช่วยกันแ  ก้ไขปัญหา

ทุกข้อมูลสำคัญกับการรั ก ษ  าทั้งสิ้น

ขอบคุณแหล่งที่มา สบายตา

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT