September 28, 2022
  • 5:50 pm ชาวบ้านผวา กลิ่นเคมีฟุ้งกระจาย 3 อำเภอ โรงเรียนสั่งหยุดชั่วคราว 1 วัน
  • 5:52 pm พบน้ำทะเลหาดแม่รำพึง เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
  • 5:48 pm 20 ปี เพิ่งบอกเป็นพ่อลูกกันจริง! บ้านสวน ‘อาหนิง นิรุตติ์’ สร้างที่จันทบุรีใกล้ ‘ชาคริต’
  • 5:47 pm ปรางกับปั้นจั่น บังเอิญใส่ชุดเหมือนกัน คนพากันเชียร์หนักมาก
  • 5:42 pm เสี่ยโรงน้ำดื่ม เขียนเลขให้เน้นๆ หลังถูกมาแล้วกว่า 50 ครั้งติด

วันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเพื่อนๆ เกี่ยวกับ วิธีบูชา พญาครุฑ

หลายคนเชื่ อกันว่า พญาครุฑ มีอำนๅจป้องกันภู ตผีปีศ าจ สิ่งลี้ลับต่างๆ

รวมถึงเป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การ

งาน และอื่นๆอีกมากมาย

สิทธิอำนๅจพญาครุฑสั ตว์กายสิทธิ์ที่ไ ม่มีผู้ใดสามารถฆ่ าให้ต ายได้

มีอายุยืนเสมือนว่า เป็นอมตะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลั บที่ผู้รู้พย าย ามค้นคว้า

และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนๅจดังกล่าว จนเกิดการสร้างเครื่องรา ง

ต่างๆ ขึ้น อำนๅจพญาครุฑสามารถจำแนกได้ถึง ๘ ประการ โดยนับเอา

อำนๅจหลักๆ ได้ดังนี้คือ

อำนๅจและข้อดีɤองการบูช าพญาครุฑ

1 เป็นมหาอำนๅจยิ่งใหญ่ มีสิทธิอำนๅจเด็ ดข าดเฉี ยบขาด

2 สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไ สยทั้งปวง สามารถปัดเป่าเส นียด

จั ญไร ภู ติผีปีศ าจไ ม่กล้าย่างกรายเข้าใกล้

3 เป็นสื่อนำความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงาน ยศถาบรรดาศักดิ์

มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน

4 ช่วยปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรๅยทั้งปวง

5 ช่วยเสริมเส น่ห์เมตตามหานิยม

6 นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้

7 มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขายดี กิจการเจริญรุ่งเรือง

8 สัต ว์ร้ าย งู อสรพิ ษไ ม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงก ลัว

บารมีของพญาครุฑ เนื่องจากพญาครุฑมีอำนๅจและมีพลังเหนือทุกสิ่ง

อย่าง จึงถูกนำมาบูชาและใช้แทนตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตั้งแต่ตรามหา

กษัตริย์ ตราทหาร ตำรวจ วิศวะ นายช่าง หรือคนที่รับราชการ

หากคุณเป็นลู กหลานสายเลือดของพญาครุฑ มีพญาครุฑคุ้มครอง คุณ

จะมีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว ไปไหนมาไหนทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไ ม่

ชอบพึ่งพาคนอื่น ลักษณะภายนอกดูดุ หยิ่ง น่าเกรงขาม แต่จริง ๆ แล้ว

คุณเป็นคนจิตใ จดี จริงใ จ นอบน้อมถ่อมตน กตัญญู เป็นคนไ ม่ชอบพูด

มาก รักอิสระ ไ ม่ชอบให้ใครมาสั่ง รักความซื่อสั ตย์มาก ไ ม่ชอบถูกเอา

เปรียบและไ ม่ชอบเอาเปรียบใคร ไ ม่ยอมแ พ้ต่ออะไรง่าย ๆ เมื่อล้มแล้ว

พร้อมลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อยู่เสมอ

.วิธีบูชาองค์พญาครุฑ..

จุดธูป 5 ดอก เป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อเป็นการɤออนุญาตนำ

องค์พญาครุฑมาประทับ ณ สถานที่แห่งนั้น จัดเครื่องบวงสรวง โดยการ

จุดธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ พวงมาลัย 1 พวง ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่าง ถั่วหรืองา

1 ถ้วย น้ำเปล่า 1 แก้ว ทำการสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑด้วย

บทสวดนี้

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ

โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย

นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ

นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา

อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา

พญาครุฑล้างอา ถ ร ร พณ์

อิติคงเนื้ อ อิติคงหนัง

พญาครุฑยันติ อภิปูย าจามิ

พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด

พุทธังแคล้วคลาด

ธัมมังแคล้วคลาด

สังฆังแคล้วคลาด

องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท

นะปัจจะโยโหนตุ

ขอบคุณที่มา​៖ rahuslub

pvtdkaok

RELATED ARTICLES
LEAVE A COMMENT