May 20, 2022
  • 9:14 am ยายถูก รปภ.สลับเอทีเอ็ม กดเงิน 6 แสน
  • 8:59 am เวิร์คพอยท์แจงแล้วสาเหตุ ลงดาบนักข่าวสาว ให้พ้นจากงาน ไม่ไหวจริงๆ
  • 3:51 pm ประวัติการจำพรรษา หลวงปู่แสง ลูกศิษย์ยังคงศรัทธา หลังตกเป็นข่าวดัง
  • 3:47 pm ติ๊ก เจษฎาภรณ์ หวนร่วมงาน อั้ม พัชราภา ในรอบ 18 ปี
  • 3:41 pm คลิป พระข้างกาย หลวงปู่แสง

คำทำนาย รากษสเทวี นางสงกรานต์ 2564 ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนหลับตา มาเหนือหลังวรวาหะ (สุกร) เป็นพาหนะ ทั้งนี้ นางสงกรานต์รากษสเทวี (อ่านว่า ราก-สด-เท-วี) รากษสเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู) สำหรับ นางสงกรานต์รากษสเทวี ปกติจะทรงหมูเป็นพาหนะใน 4 รูปแบบ คือ ยืนบนหมู นั่งบนหมู นอนลืมตาบนหมู และนอนหลับตาบนหมู โดยปีนี้ นางสงกรานต์รากษสเทวี ได้เสด็จไสยาสน์ (นอน) มาเหนือหลังหมู เป็นนางสงกรานต์ประจำวันอังคาร มีคำนำนายของปีนี้ว่า จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงภัยและโจรผู้ร้าย ผู้คนจะเจ็บไข้นักแลฯ นอกจากนี้ ยังทำนายว่า วันพุธเป็น […]

READ MORE

วัน อ าทิตย์ หมั่นฝึกสมาธิทำจิตใจให้มีจิตที่แน่วแน่ในขณะที่สวดมนต์ ยิ่งทำยิ่งได้ผลมากขึ้นและทำบุญค่ าน้ำค่ า ไฟหรือถวาย อุปกรณ์แสงสว่างจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตดวงได้จับเงิ นล้านชัวร์ วันศุก ร์ ทำบุญถวายดอกไม้หรือของสวยงามจะมีโช คมีลาภ หมั่นสวด ค าถาเงิ นล้าน ค าถาพญายมด วงได้จับเงิ นล้านแน่นอน วั นวันจั นทร์ ตักบ าตรทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟจะมีโช คไม่ข า ดสาย หมั่นสวดพระค าภาเ งินล้านอย่ างน้อย วันละ 9 ด วงของคุณ มีเกณฑ์จะได้รับ โ ชคเป็นเงิ นก้อนใหญ่อีกด้วยจนมีเ งินสำหรับ ปลดห นี้ใช้สินปล ดบ้ านรถ และสิ่งต่างที่อย ากจะมีได้เลยเชื่ อถือว่ าด วงของคุณกำลังจะดีแล้วอย่ าลืมที่จะเก็บโช […]

READ MORE

สำหรับในปี พศ 2563 นี้ คุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่มีปฏิทินวันเงินเข้าสำหรับเงินอุดหนุนบุตร สำหรับแม่ๆที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้ว วันนี้เรานำปฏิทินวันจ่ายเงินมาฝาก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วนมาก วันจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด ปี 2563 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) ส่งมายังกรมบัญชีกลางโดยปีงบประมาณ พศ 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้ ตุลคม 2562 จ่าย วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 62 พย 2562 จ่ายวันศุกร์ที่ 8 พย 62 ธค 2562 จ่าย วันจันทร์ที่ […]

READ MORE
READ MORE